werkenbijgemeentezuidplas.nl

Het domein Ruimte omvat alles wat zich afspeelt in de openbare ruimte van Zuidplas. Van projectontwikkeling tot het onderhoud van gebouwen, wegen, groenvoorzieningen en afvalstromen. De thema’s economische zaken, verkeer & vervoer en duurzaamheid & milieu maken je werkterrein niet alleen divers, maar ook zeer dynamisch.

Regie houden over groei

Onze gemeente beschikt over een groot grondgebied en het gemeentebestuur heeft stevige ambities op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling. In en aan onze dorpen worden de komende jaren zo’n 5.000 woningen gebouwd. En er ligt zelfs een plan om in 2030 een compleet nieuw dorp met 4.000 woningen te realiseren in Zuidplas! Daarmee zijn we een van de snelst groeiende gemeentes van Nederland.

Als groeigemeente willen we de dorpen bereikbaar houden, de leefbaarheid in de dorpen versterken en streven we naar een optimale dienstverlening aan onze inwoners. Het domein Ruimte heeft daarbij een regierol. Recentelijk zijn we overgestapt op projectmatig werken, wat vanuit de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten verder opgepakt wordt binnen de rest van ons domein.

Het aantrekkelijke van werken bij Zuidplas is dat je door de schaalgrootte al snel veel invloed uitoefent binnen je vakgebied

Ferry Warnaar
Beleidsadviseur beheer openbare ruimte

Wat kun je zoal doen?

 • Adviseren over de beleidsvelden Economische Zaken, Duurzaamheid & Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedenbouw, Volkshuisvesting en Verkeer & Vervoer.
 • Strategisch, juridisch of financieel advies geven over gebiedsontwikkelingen.
 • Werken aan Integraal Beheer Openbare Buitenruimte (o.a., wegen, groen, riolering, openbare verlichting, speeltoestellen, kunstwerken).
 • De vastgoedportefeuille van de gemeente beheren.
 • Projecten in ruimtelijke (gebieds)ontwikkeling initiëren, voorbereiden en realiseren.
 • Onderhandelen met betrekking tot gronduitgifte en vastgoedverhuur.
 • Adviseren over de kosten van civiele werken.
 • De werkvoorbereiding van civieltechnische projecten uitvoeren.
 • Leidinggeven op de bouwplaats en afstemmen met aannemers.

Wat heb je daar voor nodig?

 • Betrokkenheid
 • Vakmanschap
 • Loyaliteit
 • Collegialiteit
 • Integriteit
 • Een zakelijke insteek
 • Overzicht en alertheid
 • Lef en zelfvertrouwen

Bekijk de vacatures