werkenbijgemeentezuidplas.nl

Onze organisatie

Of het nu om onze inwoners, ondernemers of bezoekers gaat: bij Zuidplas willen we hen optimaal van dienst zijn. Dus gaan we als gemeente actief de dialoog aan en zijn we transparant in onze besluitvorming. We nodigen iedereen uit om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Zuidplas. Zo bouwen we een toekomstbestendige organisatie, die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.

Toekomstvisie en opgaven

De groei van Zuidplas biedt grote mogelijkheden en uitdagingen voor onze organisatie. Zowel voor de directe dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven als voor de realisatie van grote bestuurlijke en politieke opgaven. Om de groei van onze gemeente optimaal te faciliteren, willen we de komende jaren op weg naar een organisatie die opgavegestuurd, wendbaar, zelf-organiserend en slagvaardig is.

Zuidplas groeit en wij groeien mee. We doen dat vóór en mét de samenleving, samen met de politiek en het bestuur. Samen maken we Zuidplas.

Organisatiestructuur

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. Als hoogste bestuursorgaan bepaalt de gemeenteraad in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert. De gemeenteraad beschikt over een eigen (kleine) ambtelijke organisatie: de griffie.

Onze organisatie bestaat uit twee organisatie onderdelen ‘Concern’ en ‘Opgaven’ , die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het behalen van de organisatiedoelstellingen en het functioneren van de organisatie in zijn geheel.

Onze kernwaarden

Wij zijn een organisatie waar een positieve instelling, onderling vertrouwen en de menselijke maat de basis zijn voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Onze kernwaarden sluiten hierop aan: Verbindend, Open, Energiek en Lef. Kortom; Zuidplas is een organisatie die je aanspreekt!