werkenbijgemeentezuidplas.nl

Privacyverklaring

Gemeente Zuidplas hecht grote waarde aan jouw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met jouw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Gemeente Zuidplas en worden jouw persoonsgegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd.