werkenbijgemeentezuidplas.nl

Privacyverklaring

Deze specifieke privacyverklaring voor sollicitanten is een aanvulling op en in samenhang met de algemene privacyverklaring op https://www.zuidplas.nl/privacyverklaring

Algemeen:

De gemeente Zuidplas hecht grote waarde aan jouw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met jouw gegevens.

De gemeente Zuidplas verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij daarmee om gaan, vind je in deze privacyverklaring.

De gemeente Zuidplas houdt zich aan de NVP Sollicitatiecode en Recruitercode. Deze gedragscodes bevatten basisregels over processen en procedures rondom het invullen van vacatures en hoe ons recruitmentteam zich dienen op te stellen tijdens de procedure. Meer weten over de NVP Sollicitatiecode en Recruitercode? Je kunt ze naleven op https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en https://recruitercode.nl/.

Heb je vragen over hoe wij met jouw gegevens omgaan, processen, sollicitatieprocedures of andere vragen die het recruitmentteam aangaat? Neem dan contact op via recruitment@zuidplas.nl.

 Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens die je invult op / voor de onderstaande doelen:

 • Het verrichten van een sollicitatie naar een openstaande functie;
 • Het aanmelden voor Jobalerts over openstaande functies;
 • Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht en intrekken toestemming);
 • Analysedoeleinde om ons sollicitatieproces te verbeteren;
 • Statistieken sitebezoek (traffic).

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevens via deze website. Deze persoonsgegevens worden verzameld uit verschillende kanalen waarover wij beschikken, waaronder sollicitatieformulieren, cv’s, sollicitatie-/motivatiebrieven, interviews en andere communicatie. De verzamelde persoonsgegevens bevatten de volgende informatie:

Voor het verrichten van een sollicitatie naar een openstaande functie:

 • Naam, voornamen, voorletters, eventuele titels, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Het cv met gegevens over jouw werkverleden en –ervaring en stages;
 • Gegevens over opleidingen die je hebt gevolgd en/of van plan om te volgen. Dit geldt ook voor cursussen en trainingen;
 • Gegevens die voortkomen uit een screening, assessment of referentenonderzoek;
 • Andere gegevens die jij zelf met ons hebt gedeeld in het kader van het vervullen van de functie.

Deze gegevens gebruiken wij voor het beoordelen van je geschiktheid voor een functie, communicatie over sollicitatieprocedure(s) en mogelijk contact in de toekomst over passende functies (mits daar toestemming voor is gegevens: lees verder bij Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?).

Voor het aanmelden voor Jobalerts over openstaande functies:

 • E-mailadres;
 • Functiegebieden waarin je geïnteresseerd bent;
 • Opleidingsniveau.

Afmelden voor Jobalerts is altijd mogelijk via de ontvangen mail.

Voor de afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht en intrekken toestemming):

 • Naam, voornamen, voorletters, eventuele titels, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Voor analysedoeleinde om ons sollicitatieproces te verbeteren:

Na 4 weken worden sollicitanten waarvan het sollicitatieproces is beëindigd uitgeschreven. Gegevens die zichtbaar blijven voor analysedoeleinde zijn;

 • ­Geboortedatum, geslacht, rijbewijs, provincie, land;
 • Datum inschrijving, datum uitschrijving, bron van inschrijving;
 • Opleiding, kennisgebieden.

Deze zichtbare gegevens bevatten geen informatie die is terug te herleiden tot de persoon en worden ook niet gebruikt om persoonsgegevens terug te herleiden, maar worden gebruikt voor doelgroepinformatie, sollicitatiekanalen en analyse op duur sollicitatieprocedure ter verbetering van onze sollicitatiebeleving.

Voor statistieken sitebezoeken (traffic);

 • Niet herleidbaar en geanonimiseerd IP-adres, domeinnaam, type device en type browser.

Waarom worden deze persoonsgegevens gevraagd?

Door gebruik te maken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken voornamelijk persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien je zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verstuurt. Je verstrekt dan op eigen initiatief persoonsgegevens. Andere persoonsgegevens, zoals het IP-adres die verkregen worden door middel van de inzet van cookies, worden ingezet ter verbetering en het beveiligen van de website.

Op welke manier worden je persoonsgegevens verwerkt?

De door jou verstrekte persoonsgegevens komen beschikbaar voor slechts een beperkte en relevante groep professionals binnen onze organisatie. Zij gebruiken deze gegevens alleen voor de bovengenoemde doelen. Sollicitaties, vragen, klachten of verzoeken worden door onze medewerkers behandeld.

Het kan voorkomen dat op het moment van sollicitatie geen passende vacatures of functies beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen kan gemeente Zuidplas de persoonsgegevens bewaren om de betrokkende op een later tijdstip te benaderen wanneer er wel sprake is van een passende vacature. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. Wanneer dit niet gewenst is, kan je dit aangeven via recruitment@zuidplas.nl. Het recruitmentteam neemt je aanvraag in behandeling en draagt zorg voor een correcte afhandeling van je vraag.

Met wie delen wij deze persoonsgegevens/ wie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens?

Alleen medewerkers die zijn betrokken bij het wervingsproces hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. In uitzonderlijke gevallen delen wij persoonsgegevens met externe dienstverleners die ons ondersteunen in onze selectieactiviteiten (bijvoorbeeld in het geval van assessments). Dit gebeurt altijd met jouw medeweten en toestemming.

Wij delen geen persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

4 weken na afwijzing;

Indien je in een sollicitatieprocedure zit en de keuze niet op jou is gevallen, bewaren we jouw persoonsgegevens uiterlijk 4 weken. Na de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd. Je ontvangt een mail zodra jouw gegevens succesvol zijn geanonimiseerd. De gegevens die wij na anonimisering wel kunnen inzien zijn niet terug te herleiden tot de persoon en worden gebruikt voor analysedoeleinden ter verbetering van ons sollicitatieproces.

1 jaar voor toekomstige vacatures;

Indien jij daar toestemming voor geeft, bewaren wij jouw persoonsgegevens 1 jaar om deze te kunnen matchen op toekomstige vacatures. De mogelijkheid bestaat om dit telkens met 1 jaar te verlengen. Het matchen geschiedt door te zoeken op trefwoorden in die in de cv’s staan opgenomen. Het bewaren van jouw persoonsgegevens geeft geen garanties dat jij automatisch wordt gematcht op toekomstige vacatures. Verricht daarom ook altijd zelf een sollicitatie indien je een interessante vacature bent tegengekomen. Je kunt tussendoor je gegevens bijwerken door een verzoek in te dienen via recruitment@zuidplas.nl. Dan werkt het recruitmentteam je gegevens bij in het kandidaat volgsysteem.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt, op grond van de AVG, bepaalde rechten. Zo heb je het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van verwerking voor wat betreft je eigen persoonsgegevens. Heb je nog vragen in het kader van privacy of gegevensbescherming, dan kun je contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) via fg@zuidplas.nl

Heb je een vraag of klacht?

Heb je een vragen of een klacht over hoe wij als werkgever omgaan met persoonsgegevens? Wil je meer weten over het werving- en selectieproces binnen de gemeente Zuidplas? Heb je andere vragen? Neem dan contact op met recruitment@zuidplas.nl of bel met het algemene telefoonnummer 0180 – 330 300. Wil je een klacht indienen? Ga dan naar https://www.zuidplas.nl/klacht-indienen

Privacybeleid

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan je te allen tijde contact opnemen met onze Privacy Officer via privacy@zuidplas.nl

Klikgedrag en Cookies

Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor verschillende doeleinden. Voor vragen verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor om wijzingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Kandidaat Volgsysteem:

Gemeente Zuidplas maakt gebruikt van het Fast Forward (Bullhorn) kandidaat volgsysteem. Deze applicatie is alleen te raadplegen door middel van het gebruik van inloggegevens. Alleen het HR-team heeft toegang tot het systeem. Het kandidaat volgsysteem wordt gebruikt om binnengekomen sollicitaties in behandeling te kunnen nemen, kandidaten te kunnen benaderen, berichten te kunnen sturen en af te kunnen wijzen. Ook kunnen sollicitanten gematcht worden op toekomstige vacatures mits sollicitanten toestemming hebben gegeven om hun persoonsgegevens langer te mogen bewaren.

 

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 12 september 2023.