werkenbijgemeentezuidplas.nl

Binnen ons domein Samenleving werk je mee aan het beleid, de inkoop en de uitvoering van wettelijke taken van onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan Jeugdhulp, de Wmo en Participatiewet, maar ook aan kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur, woonurgenties en gezondheidsbeleid. Als gemeente willen we dicht bij onze inwoners staan en in jouw werk ervaar je dat dagelijks. Door mee te denken, actief te helpen of een beetje te ondersteunen maak jij het verschil in het leven van mensen.

Genoeg uitdagingen

Hoe zorgen we dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij verdient? Hoe kunnen we ouderen van dienst blijven nu ze steeds langer zelfstandig blijven wonen? Wat zijn de gevolgen van corona op werk, inkomen en sociale aspecten? Zomaar een paar belangrijke vragen waar we gezamenlijk een antwoord op moeten vinden. Daarbij willen we niemand aan zijn lot overlaten, maar juist elke inwoner maatwerk bieden zolang dat financieel haalbaar is. Waarbij we de zelfredzaamheid van onze inwoners zoveel mogelijk stimuleren.

Er zijn medewerkers met lef nodig om de uitdagingen binnen het Domein Samenleving aan te gaan

Wat kun je zoal doen?

 • Beleid en actieplannen opstellen om gestelde doelen te bereiken.
 • De kosten van de ondersteuning beheersen.
 • Subsidies verstrekken.
 • De wethouder adviseren.
 • Verordeningen en beleidsregels opstellen of aanpassen
 • Inwoners adviseren en de juiste informatie verschaffen.
 • Kortdurende begeleiding of ondersteuning bieden.
 • Inwoners helpen om de juiste organisatie te benaderen.
 • Specialistische vormen van begeleiding inzetten via een beschikking.

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Empathisch vermogen
 • Opgestroopte mouwen
 • Oog voor een diverse samenleving
 • Kunnen samenwerken met maatschappelijke partners
 • Een goed beoordelingsvermogen
 • Een flexibele houding
 • Lef en zelfvertrouwen

Bekijk de vacatures