werkenbijgemeentezuidplas.nl

Naast een bijdrage in het ruimtelijk of sociaal domein kun je ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van onze organisatiebrede dienstverlening.

Denk bijvoorbeeld aan het verder professionaliseren van onze bedrijfsvoering of je kennis en expertise inzetten binnen Openbare Orde en Veiligheidsdomein. Maar je kunt ook inwoners klantgericht te woord staan in ons Klant Contact Centrum of inwoners helpen aan de balie bij burgerzaken. Daarnaast zijn er genoeg uitdagende bestuurlijke en strategische vraagstukken en vinden wij communicatie en participatie met inwoners en ondernemers erg belangrijk, want Zuidplas maken we tenslotte samen. Omdat de actualiteit regeert en vaak een bestuurlijk-politieke invalshoek heeft, signaleren onze Newsroom en Klantcontactcentrum dit vroegtijdig en schakelen ze snel met organisatie en bestuur.

Divers takenpakket

Je werkzaamheden binnen het domein Concern zijn operationeel, tactisch én strategisch en focussen zowel op de korte als de (middel)lange termijn. Ze zijn dynamisch, afwisselend en hebben vaak een dienstverlenend karakter. Daarnaast werk je zowel intern als extern gericht: je hebt oog voor je collega’s, maar ook voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen binnen onze gemeente.

Zuidplas geeft mij mooie groei mogelijkheden

Ingrid Fekkes
HR Consulent

Wat kun je zoal doen?

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers binnen ons Klant Contact Centrum, aan de balies of op straat bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd bestuurs- en managementleden bij de voorbereiding op publieke optredens en vergaderingen.
 • Je adviseert de organisatie en het bestuur op het brede terrein van bedrijfsvoering, zoals financiën, HR, juridisch, ICT, inkoop, facilitair of communicatie.
 • Je monitort de publieke opinie en maakt omgevingsanalyses.
 • Je stimuleert en faciliteert (digitale) participatie voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.
 • Je beheert onze basisadministraties.
 • Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onze digitale dienstverlening.

Wat heb je daar voor nodig?

 • Een klantgerichte, flexibele houding
 • Communicatieve vaardigheden
 • Organisatievermogen
 • Oog voor je collega’s en omgeving
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Adviesvaardigheden
 • Lef en zelfvertrouwen

Bekijk de vacatures